Çevre Politikası

ARKAT YAPI; misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda tüm faaliyet ve projelerinde, Çevre Yönetim Sistemi’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı ve geliştirmeyi hedefler.

Tüm faaliyet ve projelerimizde hedefimiz, “Çevrenin Korunması” ve “Doğal Kaynakların Verimli Kullanılması”dır.

Arkat Yapı bu bağlamda;

  • Tüm projelerinde çevreyi her türlü tehlike ve kazadan korunmayı, kirliliği önlenmeyi,
  • Hedeflere ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Çevre hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunabilmesi için izlenebilir ve sürekli iyileştirmeyi temel alan Çevre Yönetim Sistemi’ni uygulamayı,
  • Uygunluk yükümlülüklerine, ilgili yasal mevzuata ve diğer gerekliliklere uymayı, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamayı,

taahhüt eder.

Metin Şen
Şirket Müdürü