İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Arkat Yapı; misyon, vizyon ve değerleri doğrultusunda tüm faaliyetlerinde ve projelerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni önleyici bir yaklaşımla uygulamayı, geliştirmeyi, sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları oluşturmayı hedefler.

Başta can güvenliği olmak üzere hedefimiz, “Sıfır İş Kazası’’ dır.

Arkat Yapı bu bağlamda;

  • İş sağlığı ve güvenliği hedeflerine ulaşılması ve gelecekte de korunabilmesi için, izlenebilir ve sürekli iyileştirmeyi temel alan İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni uygulamayı,
  • Belirlenen hedef ve amaçlara ulaşmak için gerekli kaynakları sağlamayı,
  • Tehlikeleri ortadan kaldırmayı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltmayı, iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,
  • Uygunluk yükümlülükleri ile ilgili yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Gereklilikler çercevesinde çalışanlara ve temsilcilerine danışılarak katılımlarını sağlamayı,

taahhüt eder.

 

Metin Şen

Şirket Müdürü